Tungsten er sin vægt værd i guld!

Efter blyforbuddet trådte i kraft i Danmark, har lystfiskere ledt efter et alternativ der kunne matche de eftertragtede egenskaber som blyet har. Bly har nemlig en høj massefylde og så er det et billigt materiale som er nemt at arbejde med. Uanset hvilken holdning man har til de miljømæssige virkninger af bly, så er det ulovligt at importere og sælge i Danmark. 

 

Dem der har søgt billige erstatninger for bly er tit blevet skuffet. Massefylden på de materialer der kan konkurrere prismæssigt med bly, er nemlig noget lavere. Massefylden for bly er 11,3 g. Det vil sige at en terning bly der måler 1x1x1 cm vejer 11,3 g. 

 

Som erstatning for bly bruges bl.a. tin, zink, jern og messing. Massefylden for disse metaller ligger alle omkring 7-8 g. Forskellen i forhold til bly lyder ikke voldsom, men der er en verden til forskel i praksis!

 

En agn får for det første en helt anden gang når man ændrer på dens vægt. Man får en dårligere kontakt til agnen når den har en lavere massefylde. Det gør at det bliver sværere at mærke når agnen rammer bunden og den giver et andet træk i linen under spinstop. 

 

Jeg begyndte i forbindelse med blyforbuddet at fiske med pirke af stål, og kunne ret hurtigt konstatere at der skulle bruges noget tungere pirke for at kunne mærke bunden. Der hvor jeg før kunne bruge en 200g blypirk måtte jeg pludselig bruge 250-300g for at få kontakt til bunden. Ved meget besværlige strøm og vindforhold var det nogen gange kun mine gamle blypirke, der kunne fiskes effektivt ved bunden hvor torsken stod. Her kan du bruge tungsten istedet

 

Der er flere ulemper ved bly. Først og fremmest er bly giftigt. Faktisk er det så galt at bly repræsenterer en ret høj andel i det man kalder den globale sygdomsbyrde.  Det betyder at du selv kan blive syg af at have med bly at gøre, men det er også værd at tænke på hvad der sker med de mennesker der arbejder i 3. verdenslande med at producere vores fiskegrej. Kan vi vide os sikre på at de har nogle sikre arbejdsforhold?  En af de store problemer er at man kan blive retarderet. Mange mennesker verden over bliver simpelthen retarderede af at arbejde med bly. Læs mere på dette link:http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs379/en/

 

Det er ulovligt at sælge fiskegrej med bly i Danmark og det er også ulovligt at importere.

 

Tungsten er på alle parametre et bedre materiale til fiskegrej end bly. Hvis du gerne vil hurtigt til bunden, så er tungsten det suverænt bedste bud! Massefylden er helt oppe på 19g pr cm3 mod 11g for bly. Det giver en langt bedre kontakt til agnen alene på grund af vægten. En anden fordel er, at tungsten er meget hårdere end bly. Det giver en langt mere tydelig indikation af om bunden er hård eller blød. Mange fisk foretrækker en hård og stenet bund og det kan være rart at kunne målrette sit fiskeri uden nødvendigvis at skulle bruge et ekkolod.

 

SE VORES STORE UDVALG AF TUNGSTEN HER